Praca przewodnika z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

Praca przewodnika z osobami z niepełnosprawnością intelektualną

W dniu wczoajszym miałam przyjemność uczestniczyć w szkoleniu dla przewodników, które dotyczyło pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Zostało zorganizowane prze Muzeum POLIN, a szkolenie poprowadziła Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną dr Monika Zima-Parjaszewska. Szkolenie objęło m.in. zasady komunikacji z osobami z niepełnosprawnością intelektualną, a także kodeks zachowań wobec nich z perspektywy pracowników instytucji kultury, szczególnie w sytuacjach trudnych społecznie.

Analizowaliśmy sytuację osób z niepełnosprawnością intelektualną jako gości muzeum pod kątem praw człowieka, ich możliwości i potencjału społeczno-zawodowego.

Dyskutowaliśmy na takie tematy jak np. mity i stereotypy na temat osób z niepełnosprawnością i intelektualną aperspektywy własnych doświadczeń, jak się komunikować, jak integorwać takie osoby w ramach grupy (klasy integracyjne), jak przygotować ciekawe zajęcia warsztatowe dosstosowane do ich potrzeb i możliwości.

W pracy przewodnika po Warszawie często stykam się z osobami z niepełnosprawnocią intelektualną w ramach klas integracyjnych. To szkolenia otworzyło mi oczy na wiele spraw i podsuneło wiele pomysłów na dalsze doskonalenia umiejętności przewodnickich.

 

Share this post

Leave a comment

Your email address will not be published.

Partnerzy